VAHİD

ə. bir, tək, yalqız. Vahidi-qiyasi bax vahidi-miqyas; vahidi-laşərik şəriki olmayan vahid (Allah nəzərdə tutulur); vahidi-miqyas hər hansı bir ölçüdə ən kiçik və əsas başlanğıc hesab edilən ölçü.

VAHİBÜSSÜVƏR
VAHİDƏ

Значение слова в других словарях