VAIN

adj 1. əbəs, mənasız, bihudə, nahaq, faydasız; ~ regret əbəs / nahaq peşmançılıq; ~ efforts boş / bihudə / əbəs / mənasız səylər; ~ discussion səmərəsiz / mənasız / faydasız müzakirə; It is vain for you to try Sən / Siz bihudə yerə çalışırsan / çalışırsınız; 2. şöhrətpərəst, lovğa, özünübəyənən; to be ~ of smth. bir şeylə öyünmək / lovğalanmaq;

◊ in ~ boş / nahaq / əbəs yerə; We protested in vain Biz boş / nahaq / əbəs yerə etiraz etdik

VAGUENESS
VAINGLORIOUS

Значение слова в других словарях