VAINGLORIOUS

adj şöhrətpərəst, özünəvurğun, özünüöyən

VAIN
VAINGLORIOUSLY