VAINGLORY

n şöhrətpərəstlik, lovğalıq, özünə vurğunluq

VAINGLORIOUSLY
VAINLY