VAINLY

adv 1. boş / nahaq / əbəs yerə, bihudə, səmərəsiz; 2. özündən razı bir halda / tərzdə, lovğa-lovğa; He was speaking vainly O lovğa-lovğa danışırdı

VAINGLORY
VALEDICTION