VAİZ

moizə edən, minbərdən vəz söyləyən; nəsihətçi.
VAHİDULLA
VAİZƏ

Значение слова в других словарях