VAİZ

сущ. устар. проповедник, проповедница, толкователь, толковательница догм религии. Baizin sözü слово проповедника, yeni vaizlər ирон. новоявленные проповедники
VAXTSIZLIQ
VAİZLİK

Digər lüğətlərdə