Vakum distiləsi

təmizləmə prosesi nəticəsində xamalın tərkibində qalan ağır fraksiyaları çıxartmaq və prosesi başa çatdırmaq üçün fraksiyaların vakum şəraitində qaynadılmaqla təmizlənməsi.
Üzvi həledicilər
Vazelin