VALEDICTION

n ayrılma, vidalaşma, xudahafizləşmə

VAINLY
VALEDICTORY