VALİ

1. VALİ (köhn.), VİLAYƏT HAKİMİ

2. vali bax qubernator

VALET
VALİD

Digər lüğətlərdə