VALİ

наместник
VALEHEDİCİ
VALİDEYN

Digər lüğətlərdə