VALID

adj 1. hüq. həqiqi, əsl, gücü olan, qüvvədə olan (qanun, müqavilə haq.); ~ in law qanuni qüvvəsi olan; to make ~ təsdiq etmək, qüvvəyə mindirmək; a ticket ~ for three months üç ay qüvvədə olan bilet; 2. əsaslı, əsaslandırılmış, tutarlı, inandırıcı, ciddi; ~ claim əsaslı / inandırıcı tələb; ~ argument əsaslı / tutarlı səbəb; ~ proof əsaslı / inandırıcı sübut

VALIANT
VALIDATE

Значение слова в других словарях