VALIDATE

v 1. hüq. ratifikasiya etmək; 2. təsdiq etmək (səsvermənin nəticələrini və s.); to ~ a report məlumatı təsdiq etmək; 3. hüquqi qüvvə vermək

VALID
VALIDITY