VANISH

v yox / qeyb olmaq, gözdən itmək

VANILLA
VANITY