VANITY

n 1. şöhrətpərəstlik, şöhrət düşkünlüyü, 2. boşluq, fanilik, mənasızlıq; the ~ of human ambitions insan şöhrətpərəstliyinin boşluğu / mənasızlığı

◊ Vanity Fair Şöhrətpərəstlik Bazarı, Şöhrət yarmarkası

VANISH
VANQUISH