VANQUISH

v 1. qalib / üstün gəlmək, qələbə çalmaq, udmaq; to ~ the enemy düşmənə qalib gəlmək, 2. qarşısını almaq, boğmaq, yatırmaq (hissi və s.); to ~ fear / passion qorxunu / ehtirası boğmaq / yatırmaq

VANITY
VANQUISHED