VANQUISHED

adj 1. məğlub edilmiş / olmuş; ~ army məğlub olmuş ordu; 2. boğulmuş, yatırılmış; ~ temptations yatırılmış tamah; ~ passion yatırılmış şəhvət

VANQUISH
VANQUISHER