VAPIDLY

adv maraqsız, cansıxıcı; mənasız, məzmunsuz; to speak ~ mənasız / məzmunsuz danışmaq

VAPIDITY
VAPORABLE