VAPORIZATION

vaporization, -isation

n buxarlanma; buğa vermə; buxara / buğa verib təmizləmə

VAPORISER
VAPORIZE