VAPOURING

adj 1. özünü öyən, lovğa, gopçu; 2. boş, mənasız, məzmunsuz (nitq və s. haq.); təmtəraqlı, dəbdəbəli; ~ style dəbdəbəli / təmtəraqlı üslub

VAPOUR-BATH
VAPOURISH