VAR¹

1. прил. авай; var gücü (qüvvəsi) ilə авай вири гужуналди, вири гуж серф авуна; 2. сущ. хьунухь, аваз хьунухь, авукьун; var olmaq аваз хьун, яшамиш хьун; 3. vardır ава; жеда; dil var bal gətirər, dil var – bəla. Ata. sözü мез ава кьил хуьдай, мез ава – кьил хадай; 4. ала; гала; гва; ква; uşağın qızdırması var аялдал ифин ала; 5. varmı? авани?; var olsun аваз хьуй, яшамишрай; var etmək яратмишун, авун, арадал гъун; nə var, nə yox? цӀийи вуч хабарар ава? манада; o ki, var (idi) лазим кьадар, кӀани кьадар; гзаф, лап гзаф.
VAPOR²
VAR²

Digər lüğətlərdə