VASİL

\[ər.\]: vasil etmək агакьарун; vasil olmaq агакьун (мес. макьсаддив).
VARVARİZM
VASİTƏ

Digər lüğətlərdə