VASİL

ə. 1) yetişən, çatan; 2) qovuşan, birləşən. Vasili-rəhmət rəhmətə getmiş, vəfat etmiş.

VASİQ
VASİT

Digər lüğətlərdə