VASİM

Ərəbcə “gözəl” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VASİF
VASKÇI

Digər lüğətlərdə