VAXMİ́STR

[ alm. ] Çar Rusiyası ordusunun süvari hissələrində kiçik zabit rütbəsi.
VAHİMƏSİZ
VAXSEY

Digər lüğətlərdə