VAXTA Kİ

bax vəqta ki.
Kəsilmiş yolların dumandır, qardır; Vaxta ki bu hüdud, bu sərhəd vardır; Ömür dedikləri röyaya bənzər. S.Vurğun.
Vaxta ki söz vermişdim, gərək sözümün üstündə duraydım… S.Rəhimov.

VAXT-BİVAXT
VAXTAMUZD