VAXTAMUZD

sif. [ ər. vəqt və fars. muzd] iqtis. İşə sərf edilmiş vaxt hesabı ilə ödənilən və ya hesablanan. Vaxtamuzd əmək haqqı.
VAXTA Kİ
VAXTAŞIRI

Digər lüğətlərdə