VAXTLI

I
нареч. вовремя, своевременно
II
прил.
1. срочный (рассчитанный на определенный срок). Vaxtlı qulluq срочная служба, vaxtlı əmanət фин. срочный вклад
2. своевременный
VAXTKƏN
VAXTLI-VAXTINDA

Digər lüğətlərdə