VAYQANLI

Əsassız olaraq adı pisliyə çıxmış. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Yazıqsan. Sonra məni vayqanlı görmə. (“Zərnişan xanımın Çənlibelə gəlməyi”) (İ.A., B.A.)

VAYIS
VEC1

Digər lüğətlərdə