VAZEH

Ərəbcə “aydın”, “açıq”, “aşkar” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

VAYSINMAQ
VEB-DİZAYN

Digər lüğətlərdə