VECSİZ

sif. Lazımsız, gərəksiz, yararsız, karsız, yaramaz, dəyərsiz, xeyirsiz, işəgəlməz, bikara.
Səndə bitər bir neçə vecsiz qoza; Ancaq o da qismət olar donquza. M.Ə.Sabir.
Mən hərdən oturub fikirləşirəm və bu əqidəyə gəlirəm ki, bizim çoxumuzu bədbəxt edən karsız, vecsiz və xeyirsiz qohumlarımızdır. Ə.Vəliyev.

// Mənasız.
Nə qədəri vecsiz kəlam söyləsə; Ağzından cavahir saçdı, deyərlər. Aşıq Kamal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VECSİZ VECSİZ (heç bir işə yaramayan) ..Cavanşir bu saat dünyanın ən əbləh, kütbeyin və vecsiz adamı idi (Elçin); BİKARA Onu (padşahı) süstrəy və bikara bili
  • VECSİZ lazımsız — gərəksiz — yararsız — karsız — dəyərsiz — xeyirsiz

Etimologiya

  • VECSİZ Vec sözü farscadan alınmadır və “fayda”, “yaratma”, “nəzər” mənalarında işlədilir. Vecimə deyil “nəzərə almıram” deməkdir
VEC
VECSİZLİK

Digər lüğətlərdə