VECSİZLİK

is. Yararsızlıq, yaramazlıq, dəyərsizlik, faydasızlıq, karsızlıq, heç bir şeyə lazım olmama.
[Salavat] əlinə keçirdiyi düşmənin belə vecsizliyindən pərt olub, narazılıqla mırıldandı. Ə.Əbülhəsən.

// Mənasızlıq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • VECSİZLİK VECSİZLİK ..Cavanşir belə hiss etdi ki, bu bircə anın içində bu qadın onu.. tanıdı, əbləh vəziyyətini və vecsizliyini, heçliyini başa düşdü
  • VECSİZLİK lazımsızlıq — gərəksizlik — yararsızlıq — karsızlıq — dəyərsizlik — xeyirsizlik
VECSİZ
VÉÇE

Digər lüğətlərdə