VEGETARİAN

is. [ ing. ] Yalnız bitki yeməkləri ilə qidalanan adam.
VEDRƏLƏMƏK
VEGETÁSİYA

Digər lüğətlərdə