VEKSEL

VEKSEL (bir şəxsə və ya idarəyə müəyyən müddətdə, müəyyən miqdarda pul verməli olan şəxs tərəfindən verilən iltizamnamə) [Mirzə Möhsün:] Bacım, bu vekseli saxta bilirsinizsə, şəhər məhkəməsinə şikayət edin (A.Şaiq); TƏMƏSSÜK (köhn.) Əşrəf bəy: Yəqin hacının sizdə təməssükü var, çıxardın görək (N.Vəzirov).

VECSİZLİK
VENERA

Digər lüğətlərdə