VELİKORÚS

bax rus.

Etimologiya

  • VELİKORUS 1347-ci ildə çıxan mənbələrdə göstərilir ki, Ukrayna Малая Россия adlanıb, 1891-ci ildə onun əksi olan Великая Россия ifadəsi meydana çıxıb
VEKTORİÁL
VELODRÓM

Digər lüğətlərdə