VELOSİPED

I. i. bicycle, cycle; d.d. bike; (üçtəkərli) tricycle

II. s. ~ idmanı cycle racing; ~ yarışı cycle-race

VELODROM
VELOSİPEDÇİ

Digər lüğətlərdə