VELOSİPED

1. велосипед; 2. велосипедный;
VEGƏSİRƏ
VELOSİPEDÇİ

Digər lüğətlərdə