VELVÉT

is. [ ing. ] Nazik iplikdən toxunmuş qabarıq milləri olan parça.
VELǗR
VÉNA

Digər lüğətlərdə