VENET

is. [ lat. ] Qədimdə Adriatik dənizinin şimal sahillərində yaşamış tayfalar qrupu.
VENERÓLOQ
VENETLƏR

Digər lüğətlərdə