VERİCİ

sif. rad. Radio dalğalarını (elektromaqnit dalğalarını) fəzaya buraxan. Verici stansiya hər tərəfə radio dalğaları buraxır.
VERGÜL
VERİLİŞ

Digər lüğətlərdə