VİC-VİC

təql. Quşların cikkiltisi.
İki yolçu sevimli qırlanğıc; Ötüşür bir budaqda şən: “vic-vic!” A.Şaiq.

VİBRİOZ
VİCDAN

Digər lüğətlərdə