VİCDANƏN

zərf [ ər. ] Vicdanca, vicdan cəhətindən, öz hərəkəti üçün mənəvi məsuliyyət hissi ilə, təmiz ürək hissi ilə. Vicdanən əzab çəkmək.
– Deməli, burada yalnız vicdanən məsuliyyət duyan Gəray hərəkət etməli idi. Ə.Əbülhəsən.

VİCDAN
VİCDANİ

Digər lüğətlərdə