Vİ́KONT

[ fr. ] Köhnə Fransada, İngiltərədə və bəzi başqa dövlətlərdə: baron ilə qraf arasında orta zadəgan rütbəsi və bu rütbəyə sahib olan adam.
Vİ́KİNQ
VİKTORİ́NA

Digər lüğətlərdə