VİKTORİ́NA

[ lat. ] Biliyin müxtəlif sahələrindən şifahi və ya yazılı sualların cavabını tapma oyunu.
Vİ́KONT
VİLAYƏT

Digər lüğətlərdə