VİNTLİ

sif.
1. Bərkitmək üçün vinti olan.
2. Vintlə bərkidilmiş, vintlənmiş.
3. xüs. Vintlə təchiz edilmiş (bax vint 2-ci mənada). Vintli təyyarələr dövründən sonra reaktiv təyyarələr dövrü gəlmişdir.
VİNTLƏNMİŞ
VİNTVARİ

Digər lüğətlərdə