VİNTVARİ

sif. Vintə oxşayan, vintşəkilli, vint kimi, burğuya oxşayan.
Minarənin yuxarısına çıxmaq üçün tikilmiş daş pilləkən vintvari şəkildə olub, qüllənin içərisində yerləşmişdir. O.Salamzadə.

VİNTLİ
VİÓLA

Digər lüğətlərdə