VOJ

[ rus. вожжи sözündən] Uzun cilov qolları; qoşqu atını və atları sürmək üçün cilovla birləşdirilmiş uzun qayışlar.
– Qoşa qəmər atlarımın vojlarını aldım əlimə. C.Məmmədquluzadə.

VODEVİLÇİ
VOKÁL

Digər lüğətlərdə