VOLFRÁM

xüs. kim. Ağ-parlaq, çox yüksək hərarətdə əriyən kimyəvi element – metal.
Nadir və aztapılan elementlərdən volfram, molibden, berillium … və başqaları xüsusi yer tutur və onların yeni yataqlarının tapılması elm və texnikanı çox maraqlandırır. M.Qaşqay.

VOLEYBOLÇU
VOLFRAMLI

Digər lüğətlərdə