VÓLOST

[ rus. ] İnqilabdan əvvəlki Rusiyada və rayonlaşmadan əvvəl SSRİ-də qəzanın tərkibinə daxil olan kiçik inzibati-ərazi vahidi.
15 il bir dabana mən bu volostda can qoymuşam. S.Rəhimov.
Kiçik zabit Prişibeyev, siz volost yüzbaşısı Alyapovu, kəndxuda Yefimovu təhqir etməkdə təqsirləndirilirsiniz. Çexovdan.

VOLFRAMLI
VOLT

Digər lüğətlərdə