VOLT

[italyan fiziki Voltanın adından] Elektrik cərəyanı gərginliyinin ölçü vahidi.
◊ Volt qövsü fiz. – bir-birinə yaxın duran iki elektrondan keçən cərəyanın əmələ gətirdiyi yüksək hərarətli ağ işıqlı qövs.
VÓLOST
VOLT-AMPÉR

Digər lüğətlərdə